Od uzależnij się!

Jak się od uzależnić?:
Aby się od uzależnić musisz starać się dostosować się do poniższych punktów:
1. Odciągać się od gry. Ale na początku niecałkowicie. Dozować dostęp do komputera, starać się grać godzinę, dwie dziennie.
2. Spędzaj wolny czas inaczej, np. wychodząc na dwór, ucząc się.
3. Dużo rozmawiać z kolegami, rodzicami.


Jak od uzależnić moje dziecko?:
Aby od uzależnić dziecko musisz starać się dostosować się do poniższych punktów:
1. Odciągać od gry. Ale na początku niecałkowicie. Dozować dostęp do komputera, pozwalać grać godzinę, dwie dziennie.
2. Pytać, czemu tak dużo czasu dziecko spędza przed monitorem.
3. Podsuwać inne formy spędzania wolnego czasu, np. próbować zainteresować dziecko sportem.
4. Dużo rozmawiać, interesować się dzieckiem. Być może nie jest zaspokojony jego kontakt z rodzicami i potrzeby emocjonalne.


Ja jestem w pracy a ono gra.. gdy mnie nie ma.
Jest sposób i na to, poniżej przedstawimy jak ograniczyć korzystanie z komputera o wyznaczonych terminach.

Aktywacja ograniczenia:
1. Zaloguj się na komputerze jako Administrator (lub inne konto o równorzędnych uprawnieniach).
2. Po zalogowaniu się w systemie wybierz Start > Uruchom.
3. W oknie "Uruchamianie" wpisz w polu tekstowym polecenie cmd i kliknij na OK, wyświetli się okno konsoli tekstowej Windows.
4. Przy założeniu, że kontem, któremu chcesz na łożyć ograniczenia, jest konto o nazwie "Andrzej", wpisz w oknie konsoli tekstowej polecenie:net user Andrzej /times:Pn-Pt,09:00PM-11:00PM i zatwierdzając je naciskając ENTER pojawi się komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia. Od tej pory użytkownik Andrzej, będzie mógł się zalogować na komputerze tylko w dni powszednie, w godzinach wieczornych (PM) od 21.00 do 23.00. Aby były to godziny poranne należy zamiast PM dać AM.
5. Jeżeli chcesz podać kilka różnych zakresów czasowych, w których dozwolone będzie zalogowanie się danej osoby, możesz to zrobić oddzielając od siebie poszczególne zakresy średnikami. W takim wypadku polecenie miało by postać:net user Andrzej
/times:Pn-Pt,09:00PM-11:00PM;So,08:00AM
-10:30PM;N,08:00AM-10:30PM

Co można zinterpretować jako uniemożliwienie dostępu do komputera użytkownikowi konta Andrzej jedynie od dziewiątej do jedenastej wieczór w dni powszednie. Natomiast w weekendy użytkownik Andrzej będzie miał dostęp w godzinach od 8 rano do 10 wieczór.
6. Kiedy chcesz sprawdzić stan ograniczeń nałożonych na wybrane konto, w oknie konsoli tekstowej wpisz polecenie net user, podając jako parametr jedynie nazwę konta użytkownika, którego ograniczenia chcesz sprawdzić np. net user Andrzej
7. Gdy chcesz znieść wszelkie wcześniej wprowadzone ograniczenia logowania wybranej osobie, użyj polecenia:net user Andzej /times:ALL
Uwaga! Po słowie /times: słowo ALL musi być wpisane przez zdanych przerw (spacji). Jeżeli po przełączniku /times: wstawisz znak spacji albo wciśniesz klawisz ENTER, zatwierdzając polecenie bez podania żadnych zakresów czasowych, wówczas dany użytkownik nie będzie mógł się w ogóle zalogować! Jeżeli zdarzy ci się taka pomyłka, należy po prostu jeszcze raz ponowić wywołanie polecenia net user we właściwy sposób. Szczególna uwagę trzeba zwrócić także na to, by nie zostawić odstępów oddzielających poszczególne zakresy czasowe.

Skuteczność ograniczenia:
Opisany sposób ograniczenia możliwości logowania będzie skuteczny, jeżeli spełnisz dwa podstawowe warunki:
- Żeby udało sie ograniczyć logowanie, konto, z którego wykonujesz polecenie net user, musi posiadać uprawnienia administratorskie.
- Konto, któremu ograniczasz swobodę działania, powinno być kontem o uprawnieniach niższych od administratorskich. Jeżeli nie spełnisz tego warunku, to dany użytkownik (mając prawa administratora) sam zniesie wszelkie ograniczenia swojego konta.